Top

Livia

prev
next

Ladies' ring Livia / Ref. 1267 Ring RG

Pink gold 750, 1 morganite 3,51 ct.
1 brilliant 0,012 ct. F/G vvs-vsi, CHF 3,620

Pink gold 750, 1 rhodolith 4,72 ct.
1 brilliant 0,012 ct. F/G vvs-vsi, CHF 3,870

prev
next

Ladies' ring Livia / Ref. 1267 Ring RG

Pink gold 750
1 rhodolithe 4,72 ct.
1 brilliants 0,012 ct. F/G vvs vsi
CHF 3,870

prev
next

Ladies' ring Livia / Ref. 1267 Ring GG

Yellow gold 750
1 lemon citrine 3 ct.
1 brilliant 0,012 ct.
CHF 3,160

prev
next

Ladies' ring Livia / Ref. 1267 Ring RG

Pink gold 750
1 morganite 3,2 ct.
1 brilliant 0,012 ct. F/G vvs-vsi
CHF 3,620

prev
next

Ladies' ring Livia / Ref. 1267 Ring WG

White gold 750
1 aquamarine 2,83 ct.
1 brilliant 0,012 ct. F/G vvs-vsi
CHF 4'980

Livia系列

非常女性化和对角形式设计,个性十足但不张扬。Livia系列戒指拥有12种不同颜色的宝石和五种不同金料组合,从浅黄到色彩强烈的玫瑰金或白金,棋盘式切割闪耀不同光彩,犹如烟花般绚丽,佩戴者可选择最喜欢的宝石颜色和金料组合,使单只佩戴及双重组合更有新意。